Veelgestelde vragen

Wat is Polyester?

Polyester composieten worden, mede wegens de gunstige prijs, erg veel toegepast. Het materiaal is wijdverbreid in de jachtbouw, auto-industrie, tanks en leidingen, en in kunststeen. Bij polyester zijn de belangrijkste componenten (onverzadigde polyester monomeren en styreen) al gemengd. Dit betekent, dat polyester in de container hard zou kunnen worden. Als je lang genoeg wacht gebeurt dat ook, maar dit proces verloopt bij kamertemperatuur erg langzaam en kan vertraagd worden door speciale toevoegingen (inhibitoren). Om een werkbare procestijd te krijgen wordt aan het niet-uitgeharde polyester de katalysator toegevoegd . Een paar gewichtsprocent is genoeg om een reactie op gang te krijgen.

De onverzadigde polyester is opgelost in ca. 35% styreen. Dit styreen vormt bij uitharding verbindingen met de onverzadigingen in de polyester ketens, waardoor een drie-dimensionale structuur ontstaat. Het grootste deel (>95%) van het styreen neemt aan deze reactie deel. Een deel van de styreen verdampt wel tijdens het proces (<5%). Er bestaat ook lage styreen emissie polyesterhars (LSE). Polyester is gevoelig voor water. De gevoeligheid van polyester voor water geldt niet voor alle polyesters. Hiervoor wordt isoftaalzure-polyester (in plaats van orthopolyester) gebruikt.